Ενεργός εμπλοκή Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στη χάραξη πολιτικής ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά σε ολοήμερο Εργαστήρι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Ναυτιλιακή Ασφάλεια (EMSA), καθορίζοντας τις μελλοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού σε θέματα που αφορούν την πολιτική για τη ναυτιλιακή ασφάλεια και θέματα στρατηγικού προγραμματισμού, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο EMSA πραγματοποίησε την 54η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 20 και 21 Μαρτίου, 2019, στη Λισσαβόνα, στην οποία συμμετείχε, ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής πλοιοκτητικής κοινότητας, ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Θωμάς Καζάκος.
 
Το Εργαστήρι πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ανάμεσα στους Διευθυντές Ναυτιλιακών Διοικήσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Επίσης, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού για το 2018, όπου έγινε λεπτομερής ανασκόπηση στις δράσεις και σημαντικές δραστηριότητες που πραγματοποίησε την περασμένη χρονιά.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ