Άγνοια υπαλλήλων Τράπεζας Κύπρου για συμφωνία διακανονισμού

Σε καταγγελίες μελών του για άγνοια των υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου αλλά και περιοριστικά κριτήρια για διακανονισμό που θέτουν οι δικηγόροι του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αναφέρεται ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων σε επιστολή του προς την τράπεζα, την οποία δίνει στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται, «πολλά μέλη μας, τα οποία επισκέφτηκαν καταστήματά σας και οι υπάλληλοι δεν ήταν ενήμεροι για τα συμφωνηθέντα». Καλείται η Γραμματέας του ΔΣ της Τράπεζας όπως φροντίσει «ώστε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι των καταστημάτων σας».

Σε ό,τι αφορά διακανονισμό για υποθέσεις που εκκρεμούν δια μέσου των δικηγόρων των δύο πλευρών μεταφέρει καταγγελία μέλους του στη Γενική Συνέλευση, «ότι η απάντηση που έδωσαν οι δικηγόροι σας ήταν η εξής: ‘Η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να προβεί σε διακανονισμό κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: (α) Αν το μέλος μας όταν αγόρασε τα αξιόγραφα ήταν ανήλικος ή (β) Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και (γ) Νοουμένου ότι υφίσταται ένα εκ των δύο πιο πάνω (α ή β) ο διακανονισμός θα προχωρήσει νοουμένου ότι η πρόταση που θα υποβληθεί στην Τράπεζα θα την ικανοποιεί’.

«Αν αυτοί είναι οι - απαράδεκτοι - όροι σας για διακανονισμό, έπρεπε να μας τους είχατε αναφέρει ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα τα μέλη μας που δεν τους πληρούν», αναφέρεται και ζητείται σχετική διευκρίνιση.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ