Το σήμερα και το αύριο των ακινήτων

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στο Property Conference

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών χαιρετίζει το σημερινό συνέδριο και πιστεύω ότι μέσα από την γόνιμη συζήτηση που θα γίνει, θα εξαχθούν ρεαλιστικά και άμεσα πραγματοποιήσιμα συμπεράσματα, έτσι που, με οδηγό το σήμερα του τομέα ανάπτυξης και ορθολογικής διαχείρισης των ακινήτων στην Κύπρο, θα παρθούν από όλους όλα εκείνα τα μέτρα με τρόπο που το αύριο να εγγυάται ορθολογική διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας και του χώρου ευρύτερα προς όφελος του τόπου, της οικονομίας , των σημερινών αλλά και των αυριανών γενιών και της αειφόρου ανάπτυξης του περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την πολιτική ευθύνη και εποπτεύει τις υπηρεσίες εκείνες που άμεσα δημιουργούν τον σχεδιασμό,  αδειοδοτούν , παρακολουθούν και εγκρίνουν, εγγράφουν τα ακίνητα

Οι νομοθεσίες που διέπουν τις πιο πάνω πολιτικές και διεργασίες παρακολουθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο έχει την ευθύνη της εφαρμογής αλλά και της τροποποίησης και εκσυγχρονισμού τους.

Τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, ασκούν αυτό το δύσκολο ρόλο μαζί βέβαια με τους Δήμους που άλλοι είναι πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές και άλλοι μόνο οικοδομικές.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, ο περί Οδών και Οικοδομών καθώς και η περί Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, νομοθεσία, είναι οι βασικές νομοθεσίες που αφορούν την ανάπτυξη και εγγραφή διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.

Είναι γνωστές οι προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών αυτών με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της οικονομίας,  της προστασίας του περιβάλλοντος,  της παροχής ποιοτικής στέγης στον πληθυσμό, αλλά και της χρονικά άμεσης εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

Η βελτίωση του συστήματος παροχής τόσο των πολεοδομικών όσο και των οικοδομικών αδειών είναι μέρος των καθημερινών προσπαθειών του Υπουργείου και ήδη αποτελέσματα είναι ορατά.

Η προσπάθεια για την δημιουργία των ενιαίων αρχών ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προσπάθεια της αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα δώσουν μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα των σοβαρών καθυστερήσεων στην αδειοδότηση, έλεγχο, έγκριση και εγγραφή των αναπτύξεων.

Στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Τεχνικό Επιμελητήριο , τους Συνδέσμους Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης,  τα Επιμελητήρια και άλλους σχετικούς Συνδέσμους,  με στόχο τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να είναι συμφωνημένα,  αποδεκτά και άμεσα ορατά.

Το Υπουργείο άμεσα αντιλαμβανόμενο ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα των ακινήτων και οδήγησε στη δημιουργία χιλιάδων αναπτύξεων οι οποίες δεν είχαν ή και δεν έχουν ακόμα όπως πρέπει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της πολιτείας,  ήταν αποτέλεσμα χρονοβόρων, αναποτελεσματικών, πολύπλοκων αλλά ταυτόχρονα και εύκολα παρακαμπτόμενων διαδικασιών προχώρησε στην μελέτη όλων των διαδικασιών με την πρόσκληση και ξένων εμπειρογνωμόνων .

Προχώρησε σε άμεσες τροποποιήσεις νομοθεσιών,  διαταγμάτων και εντολών του Υπουργού Εσωτερικών, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση σε μεγάλο βαθμό του προβλήματος που συσσωρεύτηκε με τις αναπτύξεις αυτές των δεκάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων και συνεχίζει σταθερά για την ριζική και οριστική επίλυση του προβλήματος.

Είναι σταθερή πολιτική του Υπουργείου η επίλυση των προβλημάτων της ανάπτυξης της ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και η δημιουργία συνθηκών προσιτής στέγασης για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Το θέμα αυτό απασχολεί τελευταία το Υπουργείο και σύντομα θα είμαστε σε θέση για την ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο τομέας των ακινήτων αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας του τόπου και σαν τέτοιος αντιμετωπίζεται από την Κυβέρνηση.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε και να συζητήσουμε τα συμπεράσματα του.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ