Εκροές 131,34 εκατ. ευρώ από ξένους επενδυτές από Χρηματιστήριο Αθηνών

Εκροές ύψους 131,34 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι ξένοι επενδυτές τον προηγούμενο μήνα στο Χρηματιστήριο. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (115,91 εκατ. ευρώ ), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (16,33 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (14,58 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (11,85 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (26,16 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 131,33 εκατ.  ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (257,28 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (1,92 εκατ. ευρώ ), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (1,13 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (90,86 εκατ. ευρώ ), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (23,24 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (6 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (5,48 εκ. ευρώ), Ασφαλιστικές Εταιρείες (3,30 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 54,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 59,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Νοέμβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 57,3% των συναλλαγών

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 14% των συναλλαγών, έναντι 15,5% τον αμέσως προηγούμενο μήνα και 17,6% τον Νοέμβριο του 2017.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,1% έναντι 65,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2018 έφτασε τα  1.336,05  εκατ ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 22,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.089,11 εκατ. ευρώ.  Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.116,70 εκατ. ευρώ , σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 19,6%

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2018 ήταν 60,73 εκατ. ευρώ αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (47,35 εκατ. ευρώ  και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (50,76 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2018 ανήλθε στις 17.048 έναντι 16.525 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.556).

Τον Νοέμβριο 2018 δημιουργήθηκαν 618 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 621 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών  στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 36,43 δισ.  Ευρώ . Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 36,83 δισ., ευρώ σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 40,17 δισ. Ευρώ  σημειώθηκε μείωση κατά 9,3%.

Τέλος, ο  συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.060.903.712 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 81,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (585.866.315 τεμάχια) και μείωση 0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (1.064.253.813 τεμάχια).

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ