Τα "βγάζουν πέρα" τα κυπριακά νοικοκυριά σύμφωνα με νέα έρευνα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα κυπριακά νοικοκυριά το 2018 σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με έρευνα του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Cypronetwork, στο πλαίσιο του 14ου ασφαλιστικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία παρουσίασε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cypronetwork και Πρόεδρος ΟΕΒ, Χρίστος Μιχαηλίδης, το ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά έχει μειωθεί στο 29% σε σχέση με το 48% κατά το 2017. Πιο συγκεκριμένα το 9% τα βγάζει πέρα «πολύ δύσκολα» και το 20% «αρκετά δύσκολα». Όσοι ανέφεραν ότι τα βγάζουν πέρα «ούτε εύκολα ούτε δύσκολα» αντιστοιχούν στο 54% σε σχέση με το 39% του 2017, με μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά, 15% δηλαδή, να παρουσιάζεται ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση.

Πάντως με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντίληψη που έχει το καταναλωτικό κοινό σε σχέση με το ΓεΣΥ, σχεδόν ένας στους δύο Κύπριους δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με το ΓεΣΥ, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45%. Μειωμένη αναλογία 35% φαίνεται να γνωρίζει «λίγο» τις πρόνοιες του, ένας στους δέκα είναι «αρκετά» ενημερωμένος (12%), και μόλις το 3% αναφέρει ότι είναι «πάρα πολύ ή πολύ» ενημερωμένο.

Μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά (15%) παρουσιάζεται ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση.

Κατά συνέπεια, ο μέσος όρος στην πενταβάθμια κλίμακα έχει προσδιοριστεί στο 1.7 και παρουσιάζεται ελαφρός μειωμένος σε σχέση με το 2017 όπου βρισκόταν στο 1.9. Όσον αφορά το οικονομικό κόστος του ΓεΣΥ, έξι στους δέκα παρουσιάζονται χωρίς καμίας ενημέρωση, σε ποσοστό 61%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χωρίς ενημέρωση για το ΓεΣΥ, δηλώνει ότι παραμένει μια στις τέσσερις επιχειρήσεις σε ποσοστό 24%. Περίπου τέσσερις στις δέκα δηλώνουν «λίγο» ενήμερωμένες δηλαδή 35% και ποσοστό 27% αρκετά ενημερωμένο. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, που δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ενημερωμένες παρόλο που δεν ξεπερνούν το 12%, είναι περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (63%) δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το συμβόλαιο Υγείας που έχει μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις θα διατηρήσει το υφιστάμενο συμβόλαιό της, ενώ μόλις το 11% θα διακόψουν το συμβόλαιο υγείας που έχουν και θα μείνουν αποκλειστικά στο ΓεΣΥ.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ