Η ΠΑΣΥΚΙ επιχειρεί να δημιουργήσει ένταση, λέει το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας, προσθέτοντάς ότι μετά και από την τελευταία ανακοίνωσή της ΠΑΣΥΚΙ είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι επιχειρείται τεχνηέντως από τη συντεχνία η πυροδότηση έντασης.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι οι κινήσεις αυτές δημιουργούν ερωτηματικά τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με τις συντεχνίες για επίλυση τόσο των προβλημάτων της καθημερινότητας όσο και θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Το Υπουργείο Υγείας στη γραπτή του ανακοίνωση, εκφράζει την άποψη ότι η επαναλαμβανόμενη τακτική της έκδοσης ανακοινώσεων είναι ενέργειες που έχουν στόχο να κερδίσουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει περαιτέρω ότι η ΠΑΣΥΚΙ θα λάβει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει.

Ακολούθως διευκρινίζει ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εφαρμογή του προγράμματος για τη μείωση των λιστών αναμονής είτε μέσα από υπερωριακή απασχόληση είτε με την παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα υιοθετήθηκε πρωτίστως για την εξυπηρέτηση του Κύπριου ασθενή με τη σύμφωνη γνώμη και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και προσθέτει ότι το πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης εφαρμόζεται στη βάση της εθελοντικής συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας, ως κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων τους.

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει τέλος ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει ή και να παρασυρθεί σε παιχνίδια ανταλλαγής ανακοινώσεων και δι’ αέρος αντιπαραθέσεων, σεβόμενο τον διάλογο και τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξή και αναμένει την ίδια προσέγγιση από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ