Προς τη σωστή κατεύθυνση η σύσταση Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, λέει η ΔΕΟΚ

Η ΔΕΟΚ χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Κυβέρνησης για σύσταση Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, διατυπώνοντας τη θέση ότι ο εν λόγω θεσμός θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην οικονομία του τόπου.

«Σήμερα η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων χωρών της Ευρώπης στις δαπάνες για έρευνα και καινοτομία. Η αδυναμία ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στην απασχόληση» σημειώνει η ΔΕΟΚ σε σημερινή ανακοίνωση.

Απαιτούνται, επισημαίνει, μέτρα όπως η δημιουργία κέντρων καινοτομίας με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σχεδιασμός κινήτρων και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων στους τομείς της πράσινης οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα απευθύνονται σε νέους καταρτισμένους επιστήμονες.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ