Μείωση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 1ο εξάμηνο

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο υποχώρησε κατά €320.7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.982,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 ήταν €4.403,5 εκ. σε σύγκριση με €3.798,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 ήταν €2.421,2 εκ. σε σύγκριση με €1.495,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ήταν €743,2 εκ. σε σύγκριση με €631,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ήταν €677,5 εκ. σε σύγκριση με €553,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ήταν €60,5 εκ. σε σύγκριση με €66,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ