Ο ΠΑΣΕΧΑ ζητά νομοθετική ρύθμιση τιμωρίας εκδοτών/αξιωματούχων που παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στα μέλη τους

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επενδυτών Χρηματοοικονομικών Αξιών (ΠΑΣΕΧΑ) καλεί την Κυβέρνηση όπως, σε συνεννόηση και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προβεί σε απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση τιμωρίας εκδοτών και/ή αξιωματούχων που αποδεδειγμένα παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στα μέλη τους για την εικόνα της εταιρείας, η οποία αντανακλά και στις αξίες των μετοχών.

Σε σημερινή ανακοίνωση σε σχέση με τη πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στην υπόθεση Τράπεζας Κύπρου και άλλων, ο ΠΑΣΕΧΑ εκφράζει την ανησυχία του με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς, όπως αναφέρει, παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται στους μετόχους, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης τραπεζικού ιδρύματος από ανώτατα στελέχη της τράπεζας, και που αφορούν την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας άρα και την αξία των μετοχών της και τις προοπτικές δεν συνιστούσαν χειραγώγηση της αγοράς εν τη έννοια του νόμου που ίσχυε τότε.

«Υπό τις περιστάσεις πρέπει να προβληματιστεί και η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσον έφτασε η ώρα να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο με τη θεσμοθέτηση του ιδιώνυμου αδικήματος όπως έγινε και στην Αγγλία της ανεύθυνης διαχείρισης τραπεζικών υποθέσεων η οποία έχει πλέον ποινικοποιηθεί (RecklessBanking). Η αγγλική νομοθεσία του 2016 θα πρέπει να ενσωματωθεί πλέον και θεσμοθετηθεί και στη Κύπρο», προσθέτει.

Αναφέρει ότι η ομαλή λειτουργία και η ακεραιτότητα των αγορών χρηματοοικονομικών μέσων προϋποθέτει τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της διαφάνειας και ότι φύλακες στην ορθή εφαρμογή των σχετικών νόμων και κανονισμών είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα δικαστήρια.

Αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του τότε ισχύοντος νόμου, στη χειραγώγηση της αγοράς συμπεριλαμβάνεται η διάδοση πληροφοριών οι οποίες δίνουν παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα (μετοχές) (Άρθρο 20(1) (γ) του Νόμου 116(1) 2005.

Ο ΠΑΣΕΧΑ θεωρεί ότι «ενόψει των σαφέστατων προνοιών της νομοθεσίας όπου αποδεδειγμένα στο πλαίσιο μιας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων δημόσιας εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η διεύθυνση έδωσε παραπλανητικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πρέπει να θεωρείται ότι διέπραξε αδίκημα και δεν είναι δυνατό ψέματα της διεύθυνσης», όπως αναφέρει, «να μη τιμωρούνται».

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ