Κοινωνία

Λύπη εκφράζει ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Περιβάλλοντος - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ για μη αποπαγοποίηση νέων θέσεων