Οικονομία

Μειώθηκαν για όγδοο μήνα, τον Απρίλιο, οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, ενώ ενεγράφησαν 1.093 εταιρείες

Αύξηση παρουσιάζεται στην εργοδότηση εκτάκτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία

Ικανοποίηση ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού