Αγορές

Αμελητέα πτώση παρουσιάζει το ΧΑΚ

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης της εταιρείας Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Αρνητικά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με κέρδη ξεκίνησαν το Φεβρουάριο ΧΑΚ και ΧΑ

Σταθεροποιητικά το ευρώ