Αγορές

Τάσεις σταθερότητας καταγράφονται στην διαμόρφωση των σημερινών τιμών του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ηelp – Desk ΚΕΝΑΚ: νέα υπηρεσία ΤΕΕ για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας