Άνοιξαν οι νέες θέσεις για ΣΥΟΠ

Από την Παρασκευή 26/5 άνοιξαν και επίσημα οι θέσεις για τους Συμβασιούχους οπλίτες στην Εθνική Φρουρά, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι της 14 Ιουνίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι γυναίκες. Απαραίτητα προσόντα Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων. Να είναι απόφοιτος δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης. Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2). Να είναι σωματικής ικανότητας Ι/1 ή Ι/2 (ισχύει μόνο για υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία). Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) [ΔΜΣ = βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2]: Για άνδρες: από 18 έως και 30 Για γυναίκες: από 17 έως και 27. Να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο. Να μην του/της έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου από την αρμόδια αρχή. Να μην έχει καταδικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, ή να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας. Ωφελήματα Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος Σύμβαση διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 10 έτη. Δικαίωμα στην καταβολή φιλοδωρήματος Ωράριο (07:00 – 14:00) Ετήσια Άδεια 20 μέρες Άδεια Ασθενείας Στους ΣΥΟΠ παραχωρούνται δωρεάν στρατιωτικές στολές και άλλα εφόδια. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Δωρεάν Διακίνηση από και προς στις μονάδες με βάση το σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών Εθνικής Φρουράς. Επιπρόσθετα παρέχεται δωρεάν διακίνηση με τις τακτικές γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Διαδικασία Συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση πρόσληψης που θα βρεις στη αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και θα χρειαστείς μόνο 5 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και παροχή βοήθειας για επιτόπου συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείς να απευθυνθείς στα πιο κάτω Στρατολογικά Γραφεία Δευτέρα - Παρασκευή απο τις 08:00 - 13:30, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις , από 26 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου 2017, το αργότερο μέχρι η ώρα 24:00 τοπική ώρα.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ