Τι λέει ο Γενικός Ελεγκτής για το θέμα των επιδομάτων

Η ανάληψη από το κράτος της φρούρησης κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων θα πρέπει να γίνεται στη βάση αξιολόγησης κινδύνου από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι ως δικαίωμα, αφού τούτο δεν προβλέπεται ως δικαίωμα σε οποιαδήποτε νομοθεσία., αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τα Ωφελήματα και άλλα Επιδόματα σε ορισμένους αξιωματούχους της Δημοκρατίας, η οποία διενεργήθηκε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ Γιώργο Γεωργίου, σχετικά με το «επίδομα οδηγού» που καταβάλλεται στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Στην έκθεση, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σημειώνεται πως ο Γενικός Ελεγκτής δεν θα διαφωνούσε με την επιλογή του εξωπορισμού (outsource) των υπηρεσιών φρούρησης ενός κρατικού αξιωματούχου ή πολιτικού προσώπου, ώστε αυτή να παρέχεται από ιδιωτική εταιρεία, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για το κράτος. Σε ό,τι αφορά ωφελήματα τα οποία παραχωρούνται σε ορισμένους αξιωματούχους για συγκεκριμένο σκοπό, όπως επίδομα γραμματέως και οδοιπορικά, θέση του Γενικού Ελεγκτή, όπως καταγράφεται στην έκθεση, είναι ότι θα πρέπει να καταβάλλονται κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων υποστηρικτικών στοιχείων και σε καμία περίπτωση το επίδομα που καταβάλλεται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πραγματικό κόστος. Σε ό,τι αφορά το επίδομα οδηγού η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι σε επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως «σε ορισμένες περιπτώσεις παραχωρείται έγκριση για πρόσληψη οδηγού από τον ιδιωτικό τομέα ή και πρόσληψη του ιδίου του αφυπηρετούντος υπαλλήλου για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος», υποδεικνύοντας ωστόσο ότι η θέση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών δεν φαίνεται να εδράζεται σε οποιαδήποτε πρόνοια νόμου αφού, η μόνη αναφορά σε παραχώρηση οδηγού που έχει εντοπιστεί, βρισκόταν στον καταργηθέντα Νόμο Ν.131/1988 και αφορούσε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, δικαίωμα που καταργήθηκε με τον Νόμο Ν.3(Ι)/2014. ΕΠ` αυτού σημειώνει θεωρεί αυτονόητο ότι «χορηγίες προς τα κόμματα για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων θα δίνεται μόνο με βάση τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο». Επίδομα Οδηγού Στην έκθεση αναφέρεται ότι μέσα από τη διερεύνηση προέκυψε ότι το «επίδομα οδηγού» παραχωρείται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ή εγκρίσεων του Υπουργείου Οικονομικών σε ορισμένους αξιωματούχους/πολιτικά κόμματα και δεν διέπεται από Νομοθεσία ή Κανονισμούς και πως αυτό ανέρχεται σε €1.200 μηνιαίως και υπόκειται σε μείωση 15% λόγω μείωσης των επιδομάτων σύμφωνα με τη σχετική Σημείωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό από 1.1.2013. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε το Μάρτιο του 2005 την καταβολή επί τακτικής μηνιαίας βάσεως στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, ποσού που αντιστοιχεί με τη μισθοδοσία ενός οδηγού του δημόσιου τομέα, αντί της παροχής αστυνομικής φρουράς στον Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος. Όπως αναφέρεται στην έκθεση «σύμφωνα με την σχετική πρόταση, `κατόπιν εντολής του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ανέλαβε να εξετάσει το θέμα της φρουράς των Αρχηγών των μονοεδρικών κομμάτων και να υποβάλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Συναφώς αναφέρεται ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι περιπτώσεις φρουράς των Αρχηγών Μονοεδρικών Κομμάτων πλην της περίπτωσης του Γενικού Γραμματέα του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κυρίου Γιώργου Περδίκη, με τον οποίο συμφωνήθηκε η καταβολή από την Κυβέρνηση του μισθού ενός οδηγού αντί για Αστυνομικό». Σημειώνεται επίσης πως από 1.5.2005 μέχρι 28.2.2017, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), καταβλήθηκε στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ως «επίδομα οδηγού» ποσό ύψους €160.009. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία στις οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος για τα έτη 2012, 2013 και 2014, εντοπίστηκε Ετήσιο Συμβόλαιο Εργοδότησης από το Κίνημα, με ημερομηνία 1.2.2014, για τη θέση «Οδηγού του Αρχηγού του Κόμματος και Λειτουργού Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας» με μηνιαίο μισθό €1.202,03 και επιπρόσθετα 13ο μισθό (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα). Διαπιστώθηκε επίσης ότι το Κίνημα καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο μισθός της εν λόγω εργοδοτουμένης από 1.7.2012 μέχρι 31.12.2015 ανήρχετο σε €1.202 μηνιαίως, ανεξαρτήτως της μείωσης από το Κράτος του «επιδόματος οδηγού» που καταβάλλεται στο Κίνημα. Σε ό,τι αφορά το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), στο Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καταβλήθηκε ως «επίδομα οδηγού» από 8.1.2009 - 1.11.2011 και από 1.7.2013 - 30.6.2016 οπότε και οι πληρωμές προς το Κίνημα τερματίστηκαν, ποσό συνολικού ύψους €78.115. Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 29.10.2013 στο Κίνημα παραχωρείτο επίδομα οδηγού λόγω αφυπηρέτησης ενός εκ των εγκεκριμένων αστυνομικών που εκτελούσαν χρέη οδηγού και ασφαλείας. Το επίδομα τερματίστηκε την 1.11.2011 με την ανάληψη της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Γιαννάκη Ομήρου, τότε Πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Με το ίδιο σημείωμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η συνέχιση της χορηγίας προς την ΕΔΕΚ για κάλυψη του επιδόματος, όπως ήταν η εισήγηση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε ό,τι αφορά τον τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκη Ομήρου, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι τον Αύγουστο του 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους €1.020 προς τον τέως Πρόεδρο της Βουλής Αντιπροσώπων για εξασφάλιση υπηρεσιών από ιδιώτη για άσκηση καθηκόντων οδηγού, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, κατά την ίδια ημερομηνία τερματίστηκε η καταβολή επιδόματος οδηγού προς την ΕΔΕΚ. Από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017, του καταβλήθηκε ποσό συνολικού ύψους €8.160 ως «επίδομα οδηγού», σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS). Στην έκθεση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την απασχόληση ή μη οδηγού, ωστόσο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ομήρου, αυτός ανέφερε ότι εργοδοτεί ένα πρόσωπο (πρώην λοχία της Αστυνομίας) και του καταβάλλει μηνιαίως ολόκληρο το ποσό των €1.020 που καταβάλλεται στον ίδιο από την Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, το πρόσωπο αυτό παρέχει υπηρεσίες φρούρησης του. Σε ό,τι αφορά τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αλέξη Γαλανό, η έκθεση αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον τερματισμό από 1η Οκτωβρίου 2016 της παραχώρησης αστυνομικής φρουράς στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και την παραχώρηση επιδόματος, ύψους €1.700 το μήνα, για εξασφάλιση υπηρεσιών οδηγού/ών. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), του καταβλήθηκε ως επίδομα οδηγού από 1.10.2016 μέχρι 28.2.2017 ποσό συνολικού ύψους €8.500. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την απασχόληση ή μη οδηγού, ωστόσο σε τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον κ. Γαλανό, αυτός ανέφερε ότι εργοδοτεί δύο πρόσωπα (ένα πρώην αστυνομικό και ένα οδηγό) και τους καταβάλλει μηνιαίως συνολικά το ποσό των €1.700 που του καταβάλλεται (€1.100 ευρώ και €600 αντίστοιχα). «Όπως μας ανέφερε, τούτο διευθετήθηκε προς κάλυψη από τον ιδιωτικό τομέα της ανάγκης παροχής υπηρεσιών φρούρησης του» σημειώνεται. Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ακολούθως ότι τον Αύγουστο του 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στις συζύγους των πρώην Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση χηρείας, κυβερνητικού υπηρεσιακού οχήματος, υπουργικού τύπου και πως με βάση την απόφαση αυτή, παραχωρήθηκε στη σύζυγο πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυβερνητικό υπηρεσιακό όχημα. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 22.9.2006, στο υπό αναφορά πρόσωπο άρχισε να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα οδηγού ύψους £600 x13 από 11.10.2006, λόγω επικείμενης αφυπηρέτησης ενός εκ των δύο αστυνομικών που εκτελούσαν χρέη οδηγού και ασφάλειας, για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σύμφωνα με Σημείωμα ημερ. 21.4.2016 προς τον Υπουργό Οικονομικών, εγκρίθηκε από τον Υπουργό η συνέχιση της παραχώρησης «επιδόματος συνοδού/οδηγού» ύψους €1.020 μηνιαίως. Στο ίδιο Σημείωμα αναφέρεται σχετικά ότι το όχημά της παραδόθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στις 8.3.2016. Με βάση τον Κανονισμό 7(4) των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (ΚΔΠ 504/2014), «σύζυγος πρώην ή τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είχε στη διάθεσή της κατά την 30ή Ιανουαρίου 2014 υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση, συνεχίζει να έχει το δικαίωμα αυτό μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.» Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), στο υπό αναφορά πρόσωπο καταβλήθηκε ως «επίδομα οδηγού» από 11.10.2006 μέχρι 28.2.2017 ποσό συνολικού ύψους €141.471. Για το συγκεκριμένο επίδομα δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον, για την ασφάλεια του εν λόγω προσώπου διατίθεται ένας αστυνομικός που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (Ε.Υ.Π.Π.). Επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως Στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε επίσης το θέμα του επιδόματος για απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως. ¨Όπως σημειώνεται σύμφωνα με τον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο του 2014 (Ν.3(Ι)/2014), ο οποίος έχει καταργήσει τον περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμο του 1988 (Ν.131/1988), «σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων …, παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο ισούται με την εκάστοτε μισθοδοτική κλίμακα Στενογράφου 1ης Τάξεως και με το εκάστοτε παραχωρούμενο τιμαριθμικό επίδομα: Το ως άνω προβλεπόμενο επίδομα δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επιλέγει αντί ιδιαιτέρας γραμματέως, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων». Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέως παρέχεται σε όλους τους εν ζωή πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και πρώην Προέδρους της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέως ύψους €3.019,01 από 1.6.2013 υπόκειται στον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμο του 2013 (Ν.31(Ι)/2013) και ενσωματώθηκε στους μισθούς και στις συντάξεις των δικαιούχων. Συνεπώς το ποσό που καταλήγει στον κάθε αξιωματούχο μειώνεται ανάλογα με τα δικά του φορολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο δεν κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία/πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση ή μη ιδιαιτέρας γραμματέως από μέρους των αξιωματούχων. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον Περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμο 22/1960, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 79(Ι)/1995 από το 1996, ανάλογο επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες παραχωρείται στους βουλευτές. Αρχικά, αφορούσε μηνιαίο επίδομα Γραμματειακών υπηρεσιών ύψους £300 (€512,58), το οποίο από το έτος 2005 αναθεωρήθηκε σε £600 ή €1.025,16 (Ν.111(Ι)/2005). Όπως αναφέρεται, το πιο πάνω επίδομα, προορίζεται για κάλυψη των εξόδων εργοδότησης από τους ίδιους τους Βουλευτές, ατόμων για παροχή γραμματειακών υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι το πιο πάνω επίδομα θεωρείται συντάξιμη απολαβή και ως εκ τούτου, με την αποχώρηση τους από το βουλευτικό αξίωμα οι βουλευτές λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €513 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά €28.704 (για την περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες). Για το θέμα αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία παραπέμπει στη σελίδα 40 της Ετήσιας Έκθεσης της για το 2015, στην οποία παρατίθενται στοιχεία για όλα τα επιδόματα που λαμβάνουν οι βουλευτές με τη σύσταση: «Εφόσον το επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες και το επίδομα Παραστάσεως είναι συντάξιμα, θα πρέπει για σκοπούς διαφάνειας να ενσωματωθούν στην αποζημίωση των βουλευτών. Το επίδομα οδοιπορικών προφανώς δεν μπορεί να θεωρείται ότι σχετίζεται με το πραγματικό κόστος οδοιπορικών για τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδρίες αλλά και σε άλλες εργασίες του Σώματος. Γίνεται εισήγηση όπως το ποσό αυτό συσχετιστεί με τα πραγματικά οδοιπορικά έξοδα των βουλευτών. Αν θα παραμείνει υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά». Θέσεις-συστάσεις Καταληκτικά η Ελεγκτική Υπηρεσία πως θέση της είναι ότι ωφελήματα τα οποία παραχωρούνται σε ορισμένους αξιωματούχους για συγκεκριμένο σκοπό, όπως επίδομα γραμματέως και οδοιπορικά, θα πρέπει να καταβάλλονται κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων υποστηρικτικών στοιχείων και σε καμία περίπτωση το επίδομα που καταβάλλεται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πραγματικό κόστος. Κατ’ ανάλογο τρόπο, προτίθεται, η Υπηρεσία δεν θα διαφωνούσε με την επιλογή του εξωπορισμού (outsource) των υπηρεσιών φρούρησης ενός κρατικού αξιωματούχου ή πολιτικού προσώπου, ώστε αυτή να παρέχεται από ιδιωτική εταιρεία, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για το Κράτος, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αν τέτοια υπηρεσία θα παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα, με έξοδα του Κράτους, τούτο θα μπορεί να γίνεται μόνο στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, δηλαδή του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου (Ν.125(I)/2007) ο οποίος, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα θέματα προστασίας φυσικών προσώπων. «Νοείται ότι η ανάληψη από το κράτος της φρούρησης κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων θα πρέπει, κατά την άποψη μας, να γίνεται στη βάση αξιολόγησης κινδύνου από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι ως δικαίωμα, αφού τούτο δεν προβλέπεται ως δικαίωμα σε οποιαδήποτε νομοθεσία» σημειώνει.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ