ΚΥΠΡΟΣ

O oίκος αξιολόγησης Scope έδωσε αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο ΒΒΒ-