Talk of the market: Η επικαιρότητα υπονομεύει τα επίπεδα στήριξης στο Χ.Α.

Με τα νοσοκομεία και της ΜΕΘ στο κόκκινο, το μέτωπο στα ελληνοτουρκικά ανοιχτό και το κλίμα στις διεθνείς αγορές εύθραυστο υπονομεύεται η ανθεκτικότητα των επιπέδων στήριξης πάνω από τις 600 μονάδες για τον ΓΔ στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Στην χρηματοδότηση της οικονομίας με ευνοϊκούς όρους αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση της η ΕΕ επισημαίνοντας την δραστηριότητα τόσο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με έμφαση στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου τον Ιούνιο 3 δισ. ευρώ, όσο και της ΕΚΤ σχολιάζοντας τις αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωσύστημα - ύψους 10 δισ. περίπου έως τα τέλη Ιουλίου. Επισημαίνει πάντως τη σημασία του παράγοντα: "ψυχολογία της αγοράς”.

Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχής σε αυτή την έκθεση, της 7ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της οικονομίας, είναι οι προϋποθέσεις που τίθενται για χρηματοδότηση σιδηροδρομικών έργων. Γίνεται σαφές ότι προϋπόθεση για την περαιτέρω επένδυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΕ και της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ ενώ υπάρχουν αστερίσκοι για καθυστερήσεις στο σχέδιο αναδιοργάνωσης και στην υιοθέτηση του νέου μοντέλου υλοποίησης των έργων.

Σε έκθεσή της η ΕΚΤ καλεί το ΕΚ να εξετάσει τις δυνατότητες που έχει να καταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ έναν μόνιμο μηχανισμό, ως ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης. Στα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι μεταξύ άλλων η συντονισμένη απόκριση της πολιτικής της Ευρώπης έναντι της πανδημίας ώστε η ανάκαμψη να είναι δίκαιη και να προωθείται η οικονομική ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας την δημοσιονομική στήριξη και την δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Σταθερή λειτουργική κερδοφορία παρά την πτώση των πωλήσεων για τον όμιλο Cenergy Holdings, με τον κλάδο των έργων καλωδίων να είναι αυτός που συνέβαλε περισσότερο στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA των 42,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 41,4 εκατ. ευρώ). Σημαντικό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 530 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) συνέχισε τις προσπάθειές για ανάληψη νέων έργων μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών, συμμετέχοντας σε πολλούς από αυτούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες στις 30 Ιουνίου 2020 ανέρχονταν σε 440 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις στα καλώδια χαμηλής τάσης και στα καλώδια τηλεπικοινωνιών (-6% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), αλλά η αρνητική επίπτωση της κρίσης του Covid-19 στα προϊόντα χαμηλής τάσης και τηλεπικοινωνίας κατά το β’ τρίμηνο, εξισορροπήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από την Κεντρική Ευρώπη.

Με καθαρά κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2020 η PRODEA Investments έναντι 112,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 2,2%, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjustedEBITDA) ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ έναντι 54,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων σημαντικών ενεργειακών υποδομών και ΑΠΕ που έχει αναλάβει μέσα στο 2020 η ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ-1,13% που προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της ένα ακόμη σημαντικό έργο. Ανέλαβε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ έργο για την αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία προϋπολογισμoύ 20,46 εκατ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ