Μνημόνιο συνεργασίας Ιταλό-Κυπριακού Επιμελητηρίου και ΠΑΣΥΞΕ

Το Ιταλό-Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ανακοινώνουν με ευχαρίστηση ότι θα υπογραφεί το Σεπτέμβριο, ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών, με σκοπό να επισημοποιηθεί μια θεσμική συνεργασία με στόχο την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών και έργων για την προώθηση του Κυπριακού τουρισμού και του κλάδου φιλοξενίας σε όλα τα επίπεδα. 

Το Ιταλό-Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρισμένο σε κυβερνητικό επίπεδο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ιταλικών Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό που κατέχει η UNIONCAMERE, στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής, νομικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου, καθώς και μεταξύ φορέων των προαναφερθεισών χωρών και να ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων και Ιταλών και Κυπρίων επιχειρηματιών.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων είναι η Συνδικαλιστική Οργάνωση των Ξενοδόχων και το ιστορικό και η ύπαρξη του έχουν τις ρίζες τους στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων αδειούχων τουριστικών μονάδων, σε όλη την Κύπρο, είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης έχει επίσης προσκληθεί απευθείας από τον Πρόεδρο του Ιταλο-Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Giuseppe Marino, να συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με σκοπό να συμβάλει υποστηρικτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε εξειδικευμένους τομείς όπου απέκτησε σημαντικές εμπειρίες τα προηγούμενα χρόνια.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ