Κοντά στα €200 εκατ. η επένδυση της Δήμητρας στην Ελληνική

Την τριμηνιαία έκθεση για την κατάσταση των επενδύσεων της, έδωσε σήμερα η Δήμητρα Επενδυτική (Demetra Holdings Plc).

Τα στοιχεία καταδεικνύουν  πως την μερίδα του λέοντος στο επενδυτικό της πορτοφόλιο, σε ποσοστό 74,4%, είναι στην Ελληνική Τράπεζα, όπου η Δήμητρα Επενδυτική κατέχει μετοχές και μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 συνολικής αξίας 197,9 εκατ. ευρώ.

 Η έκθεση της Demetra Holdings Plc στον τομέα της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων ανέρχονται στα 41,5 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 15,6% των συνολικών της επενδύσεων. Εκ τον οποίων στην Κύπρο ανέρχονται στα 31,6 εκατ. ευρώ, στην Ρουμανία στα 6,5 εκατ. ευρώ και στην Βουλγαρία στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της Δήμητρας σε άλλα έργα ανέρχονται στα 13,1 εκατ. ευρώ, και ποσοστό 4,93% του συνόλου.

Επίσης η Δήμητρα Επενδυτική κατέχει μετοχές 7,4 εκατ. ευρώ στην Logicom Public Ltd (2,78%)  και 3,2 εκατ. ευρώ στην Lordos Hotels (1,2%).

Οι τραπεζικές καταθέσεις της Δήμητρας Επενδυτική στο τέλος Ιουνίου ανέρχονταν στο 1,24 εκατ. ευρώ.

Το πορτοφόλιο της Δήμητρα Επενδυτική στον πίνακα πιο κάτω:

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ