Το Συμβούλιο Γεωργίας-Αλιείας εξέτασε την πρόοδο στην αναθεώρηση ΚΑΠ και αλιευτικές ποσοστώσεις

Σε επισκόπηση της προόδου στην αναθεώρηση της ΚΑΠ και σε ανταλλαγή απόψεων για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και των καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2021, προχώρησε το τελευταίο επί κροατικής Προεδρίας, Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνήλθε με τηλεδιάσκεψη.


Αναλυτικά, η  κροατική Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις νομοθετικές πράξεις σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Οι εργασίες για αυτούς τους φακέλους συνοψίστηκαν σε μια έκθεση προόδου, στην οποία η Προεδρία προσδιορίζει επίσης τομείς στους οποίους θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία.

"Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι σημαντική. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών υπό τις οποίες η Κροατική Προεδρία και τα Κράτη Μέλη έπρεπε να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα σπαταληθεί πολύτιμος χρόνος. Επιπλέον, καταφέραμε να αντιδράσουμε γρήγορα στις προκλήσεις που σχετίζονται με το COVID-19 και να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ και να παρέχουμε υποστήριξη στους αγρότες, τους αλιείς και τους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση", δήλωσε η Marija Vučković, υπουργός Γεωργίας της Κροατίας.

Επιπλέον, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση της Κομισιόν "Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2021". Μοιράστηκαν απόψεις σχετικά με τους κύριους προσανατολισμούς που πρότεινε η Κομισιόν για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων του 2021. Η συζήτηση σηματοδότησε την αρχή της συνήθους ετήσιας διαδικασίας διαβούλευσης με τα Κράτη Μέλη, τα συμβουλευτικά συμβούλια, τους ενδιαφερόμενους και το κοινό για τον καθορισμό του επιπέδου των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων για τα ψάρια.

Ακολούθως η κροατική Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την πορεία των τρεχουσών νομοθετικών προτάσεων στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ελέγχου της αλιείας και του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Τέλος η Κομισιόν παρουσίασε το σημείωμά της σχετικά με την παράπλευρη αλίευση δελφινιών και άλλων προστατευόμενων ειδών σε αλιευτικά εργαλεία. 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ