Οι Fintechs βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το Covid-19

Του Άθου Κοιρανίδη*

Καθώς οι επιχειρήσεις ξαναρχίζουν τις δραστηριότητές τους μετά από σχεδόν δύο μήνες παγοποίησης, οι πλείστες είναι πιθανό να στραφούν σε οργανισμούς Fintech για λύσεις προκειμένου να βοηθηθούν χρηματοδοτικά να επανέλθουν στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και να προετοιμαστούν για πιθανούς νέους περιορισμούς που ίσως έρθουν το φθινόπωρο αν το Covid-19 εμφανιστεί ξανά.

Η εντολή τερματισμού των εργασιών ή εξαναγκασμού των εργαζομένων να εργάζονται από το σπίτι έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και αύξησε τον αριθμό των ανέργων. Ο αρνητικός αντίκτυπος στις εθνικές οικονομίες είναι καταστροφικός με σχεδόν όλες τις οικονομίες στον κόσμο να σημειώνουν απότομη μείωση της δραστηριότητας.

Ο Covid-19 έχει γίνει η νέα τρομακτική λέξη, αναγκάζοντας πολλές εταιρείες να αλλάξουν και να προσαρμοστούν προκειμένου να επιβιώσουν ή να αντιμετωπίσουν τη ζοφερή πιθανότητα της χρεοκοπίας.

Ένας τομέας που βοηθά στην εξεύρεση άμεσων λύσεων για επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι ο τομέας Fintech που προσφέρει σχετικά χαμηλού κόστους ψηφιακές υπηρεσίες με γρήγορες διαδικασίες.

Συστήματα πληροφορικής - απομακρυσμένη πρόσβαση

Σχεδόν κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είχε προετοιμαστεί, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργικότητα της όταν το προσωπικό της αναγκάστηκε να εργάζεται από το σπίτι, κάτι που απαιτεί νέες επενδύσεις σε συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας .

Ο Covid-19 έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη μετάβαση στις υπηρεσίες cloud. Οι εφαρμογές κοινής χρήσης οθόνης και το λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης είναι πλέον πολύ απαιτητικές, καθώς οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η εργασία από το σπίτι μπορεί σύντομα να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Περιορισμοί ταξιδιών

Ένα άμεσο θύμα του Covid-19 είναι ο ταξιδιωτικός κλάδος λόγω των περιορισμών στην διασυνοριακή μετακίνηση και το εμπόριο.  Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες θα χρεοκοπήσουν και θα αναστείλουν τις δραστηριότητές τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες, οι ξενοδοχειακοί, τουριστικοί και ταξιδιωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν, διαφορετικά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις δραστηριότητες τους.

Οι κοινωνικές αποστάσεις θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τομείς της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις είναι πιθανό να βρεθούν καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο, έτσι ώστε οι πελάτες να εξυπηρετούνται σε εξωτερικούς χώρους, αλλά οι προκλήσεις θα προκύψουν το χειμώνα.

Αλυσίδες εφοδιασμού

Διαταραχές έχουν προκληθεί και σε παγκόσμιες και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες θα αναγκαστούν να προσφύγουν στις Fintechs για να τους προσφέρουν λύσεις που μπορεί να κυμαίνονται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πίεση για ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει αισθητή σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την μεταφορά, την αποθήκευση, την ασφάλιση έως και την πληρωμή.

Χρηματοδότηση

Ένας άλλος τομέας που οι Fintechs παρέχουν ήδη μια άριστη υπηρεσία είναι η χρηματοδότηση τιμολογίων που σε μεγάλο βαθμό βοηθά στην επίλυση προβλημάτων ρευστότητας και ταμειακών ροών μιας εταιρείας και επίσης μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ένα παράδειγμα τοπικής εταιρείας χρηματοδότησης τιμολογίων είναι η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) η οποία προσφέρει άμεση ρευστότητα στις ΜΜΕ που πωλούν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ασφάλιση πιστώσεων για τις εμπορικές τους απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων προσφέρουν τις υπηρεσίες ή τα αγαθά τους με πίστωση και δεν διαθέτουν ρευστότητα για αυτοχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού υπολοίπων προμηθευτών, τέτοιες εταιρείες, μεγάλες ή μικρές μπορούν να πουλήσουν αυτά τα τιμολόγια σε μια Fintech με μικρό προεξοφλητικό κόστος και να λάβουν άμεσα μετρητά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια, έτσι ώστε να διευθετήσουν τα υπόλοιπα των προμηθευτών και να πληρώσουν τα έξοδα τους, χωρίς την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων και προσωπικών εγγυήσεων των ιδιοκτητών. Μόνη εγγύηση είναι τα τιμολόγια που εκχωρούνται στην Fintech.

Οι προεξοφλητικές υπηρεσίες των Fintechs, όπως της Eurivex Trade Finance Limited, είναι πολύ ταχύτερες και απλές από εκείνες που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες.  Πέραν τούτου, παρέχουν ευελιξία ως προς το εύρος της συνεργασίας αφού επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την προεξόφληση όλου ή μέρους του καθολικού χρεωστών.

Μειωμένος κίνδυνος

Με την εκχώρηση των πιστωτικών τιμολογίων σε μια Fintech, όπως η Eurivex Trade Finance Limited, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν ασφάλιση πιστώσεων στους πελάτες τους και να μειώσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο από την πιθανή επισφάλειά τους. 

Ο Covid-19 απέδειξε ότι όλοι κινδυνεύουν και η ιδέα ότι μια διεθνής εταιρεία ή ένας γνωστός πελάτης δεν μπορεί να χρεοκοπήσει είναι παράλογη. Ο παλιός τρόπος προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση σε έναν πελάτη με μοναδικό λόγο την μακρόχρονη σχέση, χωρίς κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είναι πολύ επικίνδυνος.

Η παρουσία των Fintechs, όπως η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/), παρέχει μία σημαντική επιλογή στις επιχειρήσεις για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του Covid-19 τόσο στο παρόν όσο για στο μέλλον.

*Άθως Κοιρανίδης:

Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ