Το ΥΠΑΜ καλεί τους στρατεύσιμους της κλάσης 2020 για κατάταξη

Το Υπουργείο Άμυνας καλεί για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά την 10η Ιουλίου του 2020 και από τις 13 έως τις 21 Ιουλίου του 2020 τους στρατεύσιμους της κλάσης 2020 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου του 2002 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2002), καθώς και όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμους και ανυπότακτους, που ανήκουν στις κλάσεις 1993 έως και 2019 (γεννηθέντες τα έτη 1975 έως και 2001).

 
Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή απόφαση του Υπουργού Άμυνας, που δημοσιεύθηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι συγκεκριμένοι  στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2020 Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στις 10 Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας οι προερχόμενοι από αναβολή υγείας στρατεύσιμοι και από την 13η έως και την 21η Ιουλίου στα Κέντρα Κατάταξης στην Λευκωσία (στρατόπεδο Χρ. Σαμάρα στην Αθαλάσσα), Λάρνακα (ΚΕΝ Λάρνακας), Λεμεσό (ΚΕΝ Λεμεσού) και Πάφο (ΚΕΝ Πάφου) οι λοιπές κατηγορίες στρατευσίμων.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά για κατάταξη στην καθορισμένη ημερομηνία, καθώς και στο καθορισμένο Κέντρο Κατάταξης, ενώ πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης, που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, καθώς και την απόδειξη δήλωσης στοιχειών επιλογής στρατευσίμων της 2020 ΕΣΣΟ, που τους έχει σταλεί, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής δήλωσης

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος για κατάταξη χωρίς το σημείωμα πρόσκλησης.

Επίσης, πρέπει να φέρουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις βασικές οδηγίες στρατευσίμων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Άμυνας, του ΓΕΕΦ και στην εφαρμογή του Υπουργείου, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού με τον αριθμό IBAN, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογικών διαδικασιών.

Εξάλλου, το Υπουργείο σημειώνει ότι όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη, μετά την καθοριζόμενη για την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία στο καθοριζόμενο Κέντρο Κατάταξης, δεν θα γίνονται δεκτοί και θα έχουν υποχρέωση για κατάταξη σε Κέντρο Κατάταξης, στην ημερομηνία και ώρα που θα τους καθορισθεί, μετά από τροποποίηση του Σημειώματος Πρόσκλησης από προσωπικό της Στρατολογίας που θα βρίσκεται στα Κέντρα Κατάταξης.

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις ημερομηνίες κατάταξης των στρατευσίμων της 2020 ΕΣΣΟ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (https://mod.gov.cy), στην εφαρμογή «ΥΠΑΜ Κύπρου» και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ (http://army.gov.cy).

Πατώντας εδώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις ημερομηνίες κατάταξης ανά Κέντρο Κατάταξης. Για διευκρινήσεις ή τυχόν απορίες, οι στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή 1430.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ