Προεξόφληση τιμολογίων για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων του Covid-19 στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων

Του Άθου Κοιρανίδη*

Η προεξόφληση τιμολογίων ή το φακτορινγκ είναι έτοιμα να βοηθήσουν εταιρείες, μεγάλες και μικρές, να αντισταθμίσουν τη μείωση των ταμειακών ροών μετά την πανδημία Covid-19 και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους καθώς οι επιχειρήσεις επιστρέφουν αργά στις κανονικές τους λειτουργίες.

Η προεξόφληση τιμολογίων ή το φάκτορινγκ είναι η διεργασία κατά την οποία ένα μη τραπεζικό ίδρυμα αγοράζει τις εμπορικές απαιτήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τοπικό ή διεθνές εμπόριο. Οι μεγάλες αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τιμολογούν τους πελάτες τους με πίστωση, αλλά αντί να περιμένουν μέχρι τη λήξη της περιόδου πίστωσης για να εισπράξουν, εκχωρούν τα τιμολόγια στην εταιρεία φάκτορινγκ και λαμβάνουν άμεσα μετρητά.

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) είναι ένα αναπτυσσόμενο μη τραπεζικό ίδρυμα που προσφέρει υπηρεσίες προεξόφλησης τιμολογίων και φάκτορινγκ σε τοπικές και ξένες εταιρείες.  Η χρηματοδότηση παρέχεται έναντι εκχώρησης των πιστωτικών τιμολογίων χωρίς την ανάγκη παροχής προσωπικών εγγυήσεων, υποθηκών ή άλλων εξασφαλίσεων. Το εκδοθέν τιμολόγιο είναι η μόνη εγγύηση που λαμβάνεται υπόψη.

Εναλλακτική χρηματοδότηση

Η ταχύτητα είναι κρίσιμη καθώς απαιτούνται λύσεις χθες και καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει είτε από την κυβέρνηση να παρέχει εγγυημένα δάνεια είτε να κινδυνεύει να γίνει όμηρος της συμμόρφωσης των τραπεζών και των μεγάλων καθυστερήσεων.

Οι ΜΜΕ χρειάζονται τώρα χρηματοδότηση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση είναι να καταφύγει σε προεξόφληση είτε ολόκληρου του καθολικού πωλήσεων είτε επίλεκτων πελατών.  

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) παρέχει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης μέσω γρήγορων και απλών διαδικασιών με πολύ ευέλικτες λύσεις τόσο για κυπριακές επιχειρήσεις όσο ξένες.

Οι εταιρείες χρειάζεται να υποβάλουν τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και διευθυντικούς λογαριασμούς , καθώς και πρόσφατη κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών  τους για την αρχική αξιολόγηση, μετά την οποία τους παρέχεται προσφορά χρηματοδότησης με σαφώς καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφανών και πολύ ανταγωνιστικών τιμών.

Ασφάλεια τιμολογίων

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) παρέχει επίσης ασφάλεια των τιμολογίων για τη μείωση του κινδύνου επισφάλειας μέσω πιστωτικής ασφάλισης και τη συμφωνία της με την Euler Hermes, την παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία πίστωσης που παρέχει κάλυψη στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η πλειονότητα των ΜΜΕ έχουν τεράστια έκθεση σε πιθανές χρεοκοπίες των πελατών τους που έχουν συσσωρεύσει χρέος πριν από την πανδημία Covid-19 και τώρα δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή πιθανώς να αναζητούν ευνοϊκότερους πιστωτικούς όρους.

Η πιθανή υποτροπή της πανδημίας Covid-19 το φθινόπωρο δημιουργεί την ανάγκη προνοητικής εξασφάλισης χρηματοδότησης για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης όχι μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις μεγάλες.  Μια τέτοια υποτροπή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την οικονομία, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι αρκετά συνετές ώστε να εξασφαλίζουν επιπλέον χρηματοδότηση αρκετά νωρίς.

Το κόστος της εξασφάλισης μιας τέτοιας άμεσης ρευστότητας είναι αμελητέο εάν θεωρήσουμε ότι μπορεί να σώσει μια επιχείρηση χωρίς να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους ιδιοκτήτες.

 

*Άθως Κοιρανίδης:

Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ